เรื่อง: คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2562
 
 118

My Name: entech.pbru ออฟไลน์
  • ดูรายละเอียด
08 ม.ค. 19, 11:13:51น.
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัเพชรบุรี รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ https://intech.pbru.ac.th/

หรือที่ https://intech.pbru.ac.th/file/admission-pbru-entech.PDF