เรื่อง: ประกาศรับสมัครฝึกอบรม (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน
 
 54

14 พ.ย. 19, 13:17:30น.
 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน กำหนดเปิดรับสมัครแรงงานในสถานประกอบกิจการและบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน
ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
* ขอความกรุณาอ่านเอกสารให้ครบถ้วน
* มีของสงสัย กรุณาติดต่อ ผู้ประสานการฝึก ของแต่ละสาขา
* หมายเหตุ
แจ้งเปลี่ยนเบอร์ติดต่อ
ลำดับที่ 7 สาขาการเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์  2 มิติ
ผู้ประสานงาน อ.โสรัตน์ กองมา ( โทร. 0933439659 )

http://www.dsd.go.th/Samutprakan/Region/ShowACT/55636?region_id=31